Het boek

Tekst van Rik Sauwen

Tekst van Theo De Wilde

Texte français

English text

De schilderkunst van Simonne De Visscher wortelt in haar oprechte liefde voor de natuur. Zij is een rasechte pleinairiste, iemand die weer en wind trotseert om het authentieke natuurgevoel te beleven en op doek weer te geven. Haar werk is figuratief en dat houdt meer in dan de gelijkende reproductie van een landschapsfragment of van een grillig geaderd gesteente. Geuren, geluiden, incidenten, gesprekken, gevoelens, kortom de sfeer die bepalend was om op die bewuste plek haar ezel neer te zetten, blijven onlosmakelijk verbonden met het eindproduct op het doek. Inleving en gedrevenheid staan borg voor authenticiteit in het fris en omvangrijk oeuvre van Simonne De Visscher. Daarom is haar schilderkunst niet reduceerbaar tot enkele formules of thema’s.                                                         Rik Sauwen