Het boek

Tekst van Rik Sauwen

Tekst van Theo De Wilde

Texte français

English text

Heel het bestaan, alles in de natuur draagt een polariteit in zich: dag en nacht, man en vrouw, licht en donker, goed en kwaad, dood en leven, actie en reactie, drijvende krachten en voortdurende weerstanden Maar voorbij die dualiteit is de natuur gekenmerkt door het op een harmonieuze manier omgaan met die weerstanden Een kunstenaar is iemand die en heel goede antenne bezit om die harmonie op te merken en die bovendien een vakmanschap hanteert om die harmonie weer te geven.
De verdienste van Simonne De Visscher bestaat er in, dat ze die gaven heeft willen cultiveren om de natuur zo weer te geven, dat ze ons een gevoel bezorgt van herkennen van die geheime kracht. Genieten van haar kunstwerken is voor ons een ontmoeting met die mysterieuze kern. Het is een ontmoeten van die ziel die Simonne in haar werk weet te stoppen en ons eigen bezield-zijn. Het is op die manier een (her)ontdekken van de verbondenheid met de natuur. Ik geloof dat die verbondenheid haar kracht is. Ik dank Simonne voor haar mee-delen.
Echt meesterschap betekent meer nog dan het bereiken van een bepaald niveau, het is een bewust doorlopen van een groeiproces. De voortdurende evolutie in het werk van Simonne is een meesterstukje.
Bewonderenswaardig dat ze ondanks zware lichamelijke hindernissen verder bouwt aan haar weg. En het is echt mooi om naar dat pad te kijken: hoe ze de ziel kan weergeven van de levende natuur in landschappen, bomen, tuinen, bloemen … en hoe ze gaandeweg ook de ziel voor ons ontsluit van die schijnbaar dode wereld van steen en mineraal.

                                                         Theo De Wilde